نیازمندی‌های روز املاک جنوب غرب استان تهران
نیازمندی‌های روز املاک جنوب غرب استان تهران

در جدول زیر اطلاعات ۵۰ مجتمع مسکونی واوان (۹۰ درصد مجتمع‌های موجود) درج شده است.

 

ردیف

نام مجتمعمحلهدرجه کیفیسن ساختمانتوضیحات بیشتر
۱مجتمع بهشتشهردارانAA3کلیک کنید
۲شهرداری مرکز – گلهابلوار گلهای غربیAA7کلیک کنید
۳مجتمع شخصی ساز بیجانلوبلوار گلهای غربیAA2کلیک کنید
۴برج‌های بوکاخیابان هجرتA6کلیک کنید
۵مجتمع پویاخ علامه جعفریA10کلیک کنید
۶مجتمع تاوا ۲بلوار گلهای غربیA1کلیک کنید
۷مجتمع صدرمهستانA4کلیک کنید
۸مجتمع بهار (آبان)شهرداریA3کلیک کنید
۹مجتمع میلادهشت بهشتA8کلیک کنید
۱۰مجتمع پاسارگاردفرهنگیانA8کلیک کنید
۱۱مجتمع دریافرهنگیانA8کلیک کنید
۱۲مجتمع اقاقیاخیابان مطهریA6کلیک کنید
۱۳مجتمع فرهنگیان رباط (مطهری)خیابان هجرتB7کلیک کنید
۱۴ایران کاوه جدیدمهستانB17کلیک کنید
۱۵مجتمع‌های ۸ واحدی دانشفرهنگیانB12کلیک کنید
۱۶مسکن مهر استراتوس Nعلامه جعفریB12کلیک کنید
۱۷مسکن مهر استراتوس SامامزادهB12کلیک کنید
۱۸اتوبوسرانیمهستانB12کلیک کنید
۱۹بهار فرهنگمهستانB17کلیک کنید
۲۰پامچالمهستانB17کلیک کنید
۲۱کژالمطهریB17کلیک کنید
۲۲پرناز جدید ۱مطهریB15کلیک کنید
۲۳ولیعصرهشت بهشتB17کلیک کنید
۲۴حراست مخابراتهشت بهشتB17کلیک کنید
۲۵جانبازان مشکینیبافت اصلیB17کلیک کنید
۲۶بوستانمطهریB17کلیک کنید
۲۷چاپ و نشرمهستانB17تماس بگیرید
۲۸صنایع موشکیمهستانB17کلیک کنید
۲۹ایران باستانبلوار مدرسB18کلیک کنید
۳۰بارانابتدای بلوار امام خمینیB15کلیک کنید
۳۱تیپ سی ۲بافت اصلیB+25کلیک کنید
۳۲مجتمع چمرانبافت اصلیB+25تماس بگیرید
۳۳تیپ A و B و Dبافت اصلیB+25تماس بگیرید
۳۴تیپ DW و DEبافت اصلیB+25تماس بگیرید
۳۵ایران کاوه قدیمبافت اصلیB+25تماس بگیرید
۳۶فیروز آبادیمطهریB+25تماس بگیرید
۳۷بافکاربافت اصلیB+20کلیک کنید
۳۸جهان آرابافت اصلیB+20تماس بگیرید
۳۹هتل آزادیهشت بهشتB‌+20تماس بگیرید
۴۰هتل لالههشت بهشتB+20تماس بگیرید
۴۱بهداشت درمانبلوار مفتحB+20کلیک کنید
۴۲گلستانبافت اصلی – مشکینیB+15کلیک کنید
۴۳سرپناههشت بهشتB+15کلیک کنید
۴۴باطری سازیهشت بهشت‌B+20کلیک کنید
۴۵مهمات سازیمطهریB+20کلیک کنید
۴۶پخش جمشیدهشت بهشتB+20کلیک کنید
۴۷مجتمع نماینده مجلسشهرداریپیش فروشتماس بگیرید
۴۸آسمانفرهنگیانB12کلیک کنید
۴۹اکباتان قدیم ، عمران و جانبازانبلوار مدرسC+20کلیک کنید
۵۰پرناز قدیممطهریC15تماس بگیرید
۵۱مجتمع زیتونانتهای مهستانC18کلیک کنید
  1.  طبق آخرین استعلام گرفته شده از ساکنین مشکل سندهای برج پرناز در انتهای خیابان مطهری واوان در حال حل شدن است.
  2. سن واحدهای آپارتمانی بالای ۲۵ سال بیشتر بر اساس قدرالسهم زمین و وضعیت بازسازی واحد تعیین می‌گردد.
لطفا به این نوشته از ۵ امتیاز دهید
[جمع امتیاز: 9 میانگین: 3.8]

تماس با ما

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

اینستاگرام املاک واوان

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها

برگشت به منوی تماس ها